znak CSR KLUB VOJENSKÉ HISTORIE
PĚŠÍHO PLUKU 44 BRANNÉ MOCI
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY V LIBERCI
standarta

PĚŠÍ PLUK 44

Pěší pluk 44, vznikl 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z 94. pěšího pluku domácího vojska na základě výnosu Ministerstva národní obrany č.j. 5.700.org.1919. Jeho velitelství se nacházelo ve Velkých kasárnách v Liberci, podléhalo velitelství Páté pěší brigády a od ledna 1938 velitelství Třetí pěší divise.
Součástí pluku bylo velitelství pluku s hospodářskou správou, technickou správou, pomocnou rotou, technickou rotou a plukovní hudbou v Liberci. Dále pak:
▪ I. Pěší prapor v Rumburku (Provizorní kasárny a od ledna 1921 v Liberci-Velké kasárny).
▪ II. Pěší prapor v Liberci (Velké kasárny).
▪ III. Pěší prapor v Turnově (Jizerské kasárny), od září 1928 v Liberci, 1935 Turnově a 1938 opět v Liberci.
▪ Náhradní prapor v Liberci.
▪ Rota doprovodných zbraní (od roku 1935 v Liberci).

Od města Turnova získal pluk dne 7. března 1926 prapor se stuhami.

Velitelé pluku 44
říjen 1920 - říjen 1923, plukovník pěchoty Arnošt Hrbenský
říjen 1923 - prosinec 1923, podplukovník pěchoty Václav Rýdl
prosinec 1923 - listopad 1926, plukovník pěchoty Jan Krásný
listopad 1926 - říjen 1927, podplukovník generálního štábu Josef Janáček
říjen 1927 - květen 1928, plukovník pěchoty Jan Krásný
květen 1928 - říjen 1931, plukovník pěchoty František Pirník
říjen 1931 - říjen 1932, plukovník generálního štábu Ladislav Kotík
říjen 1932 - říjen 1936, plukovník pěchoty Ing. Antonín Kašťák
od října 1936, plukovník pěchoty Otakar Zicha

Organizační začlenění Pěšího pluku 44 Schéma pluku (dle hlavy 4, Cvičebního řádu, 1938)
Organizace 1 Organizace 2

Dislokace
Dislokace vojskových těles pěchoty a dělostřelectva podřízených 3. pěší divizi (stav k 1. březnu 1938).

Organizace a výcvik pěchoty se vyvíjel podle úrovní znalostí či armádních doktrín a byl řešen příslušnými vojenskými předpisy. Ukázka dobového předpisu z roku 1938 je uvedena na příslušných obrázcích níže. Příkladem vývoje armády a jejího budování je i článek Doc. Vondráška uveřejněný [ ZDE ].

Ukázka cvičebního řádu pro pěchotu z roku 1938.
Predpis 1 Predpis 2 Predpis 3 Predpis 4 Predpis 5

Dobové fotografie ze života útvarů PP44 (Zdroj: ČSOL Mladá Boleslav).
PP44 PP44 PP44
PP44 PP44  

NEJSME NEOMYLNÍ !
V případě, že objevíte nějakou nesrovnalost nebo víte o dalších informacích, zdrojích, obrázcích apod., určitě nás kontaktujte. Vaše připomínky zapracujeme a web opravíme. Děkujeme.

Datum poslední aktualizace této stránky: 9.1.2009
© 2008, KVH Liberec.
Hlavní sponzor

logo
Rescue Technical and Training Institute, s.r.o.
Pobočná 374, 463 11 Liberec 30
Czech Republic
www.rtti.cz
Obrázky opatřené vodotiskem "KVH Liberec" pochází z originálních skenů dobové literatury a byly upraveny KVH Liberec. Jejich další šíření je možné jen s naším souhlasem. Ostatní materiály byly použity z dostupných zdrojů publikovaných zejména na webu. Pokud bychom se tímto dotkli cizích autorských práv, bylo tak učiněno v dobré víře a předem se omlouváme. Po dohodě problematické materiály z tohoto webu odstraníme. Děkujeme za pochopení.